Kouzelník Pavel Soukup

Základní škola Logopedická v Liberec

Čarování pro děti v základní a mateřské logopedické škole Liberec bylo zajímavé tím, že jsem měl vlastního překladatele do znakové řeči.

Sám jsem byl velmi zvědavý, jak vypadá to, co říkám :)
A středeční převánoční odpoledne prostě patřilo všem dětem.
Nadšený smích se nesl celou tělocvičnou a děti se na kouzelníka několikrát sesypaly :)

ZŠ Logopedická Liberec - kouzlení

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům sluchově postiženým i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Libereckého kraje a sídlí v budově mateřské školy.
Pracovníci SPC LIBEREC poskytují služby dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. Veškeré služby SPC jsou bezplatné. Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. S dětmi pracujeme pouze za předchozího souhlasu rodičů.
 
SPC působí v regionu Libereckého kraje a sídlí v budově mateřské školy.
SPC - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec
Poradenství, speciálně pedagogická-logopedická péče o děti s vadou řeči nebo sluchu od zjištění vady až po ukončení vzdělávání na středním stupni.
Depistáže a vyšetření dětí pro stanovení optimální spec. pedagogické a logopedické péče, pro po-třeby zařazení do systému vzdělávání;
diferenciální diagnostika, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření; pomoc při profesionální orientaci;
poradenství sociálně právní, kontakty na odborná pracoviště;
informace o kompenzačních pomůckách, případné zapůjčení;
ambulantní speciálně pedagogická-logopedická péče;
speciálně pedagogická- logopedická supervize i metodická pomoc při integraci dítěte do škol;
legislativní podklady pro integraci; pro uzpůsobení maturitní zkoušky;
doporučení rozsahu individuální péče; pomoc při vypracování in-dividuálně vzdělávacího plánu.
V zájmu svého dítěte se s námi spojte co nejdříve po zjištění vady
 
Těšíme se na spolupráci. Jste srdečně zváni.